SOU 1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet
   
 
Titel:SOU 1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet
Anmärkning:Prop. 2000/01:146
Utgivningsår:1999
Omfång:311 sid.
Förlag:Fakta Infodirekt
ISBN:9176109623
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Revisionsbolagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1999:43
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 185 SEK exkl. moms
Revisionsbolagsutredningen föreslår i detta betänkande bl.a. en lagstadgad skyldighet för revisorerna att pröva om det finns något som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet och självständighet. Som exempel nämns egna ekonomiska intressen i det granskade bolaget och tidigare fristående konsultuppdrag hos klienten.
 
  © 2017 Jure AB