Fusion enligt ABL 14:8
– en skatte-, bolags-, och redovisningsrättslig studie
   
 
Författare:Smiciklas Martin
Titel:Fusion enligt ABL 14:8 – en skatte-, bolags-, och redovisningsrättslig studie
Utgivningsår:1993
Omfång:290 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9187998106
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Handelsrättslig skriftserie nr. 8
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt , Ekonomi

Pris: 543 SEK exkl. moms
Fusion är ett förfarande genom vilket två bolag rättsligt kan smälta samman. Fusionen kan beröra många rättsliga frågeställningar. I aktiebolagslagen finns regleringen hur förfarandet skall gå till. Fusionen skall också redovisas av bolagen och bolagen kan beskattas för vinst vid fusionen. Regler för redovisning och skatt återfinns på olika ställen i rättsystemet. Denna bok behandlar de frågeställningar som kan uppkomma vid en fusion med beaktande av skatte-, bolags- och redovisningsrättsliga regler.
 
  © 2017 Jure AB