Om tvångsinlösen av aktier
– Presentation av en idéskiss till nytt regelsystem för värdering av minoritetsaktier i samband med tvångsinlösen mot bakgrund av Aktiebolagskommitténs betänkande SOU 1997:22
   
 
Författare:Svensson Lennart
Titel:Om tvångsinlösen av aktier – Presentation av en idéskiss till nytt regelsystem för värdering av minoritetsaktier i samband med tvångsinlösen mot bakgrund av Aktiebolagskommitténs betänkande SOU 1997:22
Utgivningsår:1999
Omfång:135 sid.
Förlag:SET
ISBN:9163084449
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

SLUT på förlag
 
  © 2017 Jure AB