Prop. 2013/14:2 Höständringsbudget för 2013
   
 
Titel:Prop. 2013/14:2 Höständringsbudget för 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:2
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2013.
 
  © 2017 Jure AB