Prop. 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen
Utgivningsår:2013
Omfång:69 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314041
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:41
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att det i djurskyddslagen (1988:534) införs ett förbud mot att genomföra sexuella handlingar med djur. Förbudet straffbeläggs i en ny bestämmelse i djurskyddslagen. För straffbarhet ska enligt förslaget krävas att brottet har begåtts uppsåtligen. Påföljden föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Överträdelser av förbudet ska kunna leda till djurförbud eller till att länsstyrelsen omhändertar djuren.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014.
 
  © 2017 Jure AB