Rationell affärsutveckling
– handbok för entreprenörer och företagsledare
   
 
Författare:Berhin Pierre , Kihlstedt Per Erik
Titel:Rationell affärsutveckling – handbok för entreprenörer och företagsledare
Utgivningsår:2000
Omfång:285 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175485931
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Ekonomi

Pris: 515 SEK exkl. moms
Boken Rationell affärsutveckling vänder sig till dig som vill planera eller se över ditt affärskoncept.
Här ges praktisk, ändamålsenlig och aktuell kunskap om hur du kan gå tillväga för att kartlägga din affärsposition, utveckla dina affärsidéer och systematiskt förädla dem på ett sätt som bäddar för framgång. Innehållet bygger på författarnas egna och andras erfarenheter och omfattar relevanta avsnitt inom:
- Marknadskartläggning
- Marknadsplanering
- Marknadsföring
- Organisation
- Resursplanering
- Finansiering
- Projektplanering

Det synsätt och de metoder och verktyg som presenteras gäller oberoende av verksamhetstyp och företagsstorlek. Checklistor, mallar och enkla synteser, finns till hjälp för att du praktiskt skall kunna tillämpa bokens innehåll iden egna verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB