Prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015
   
 
Titel:Prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:175 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:99
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändrade utgiftstak samt förslag till ändringar avseende statens
inkomster och utgifter för budgetåret 2015.
 
  © 2017 Jure AB