Prop. 2015/16:2 Höständringsbudget för 2015
   
 
Titel:Prop. 2015/16:2 Höständringsbudget för 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:2
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2015.
 
  © 2017 Jure AB