Aktiebolagsrätt för revisorer
   
 
Författare:Svernlöv Carl , Åkersten Peter
Titel:Aktiebolagsrätt för revisorer
Utgivningsår:2017
Omfång:183 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139018599
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 580 SEK exkl. moms
Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i samband med förvaltningsrevisionen.
Aktuella områden behandlas med målsättningen att vara ett stöd för revisorer och jurister i den dagliga verksamheten. Framställningen innehåller omfattande hänvisningar till Revisorsinspektionens praxis, rättsfall och doktrin.

Boken utgör därmed en god utgångspunkt både för den som har mindre erfarenhet av ämnet och för den som vill skaffa sig en överblick över rättspraxis och juridisk doktrin.

Aktiebolagsrätt för revisorer är disponerad för att kunna användas som uppslagsbok för hantering av enskilda frågeställningar.
 
  © 2017 Jure AB