Aktierelaterade incitamentsprogram
– Interaktion mellan bolag, marknad & god sed
   
 
Författare:Hörnberg Johan , Rapp Magnus
Titel:Aktierelaterade incitamentsprogram – Interaktion mellan bolag, marknad & god sed
Utgivningsår:2002
Omfång:71 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231521
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skriftserien Stiftelsen för börsrätt nr. 12
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 308 SEK exkl. moms
Brukandet av olika incitamentsprogram har blivit allt vanligare i näringslivet under senare år. En tydlig trend är att bonussystemen utvecklas till att allt mer försöka spegla marknadens värdering av verksamhetens utveckling och framtida potential. Detta löses genom att resultatlönen knyts till aktiekursen för bolaget. I uppsatsen behandlas denna företeelse och de problem som kan uppstå i samband därmed. Här kan nämnas att kursernas snabba svängningar såväl upp som ner kan göra incitamentsprogram kontraproduktiva.

Studiens första syfte är att ge en systematisk bild över den reglering som gäller när ett aktiemarknadsbolag avser att införa någon form av aktierelaterat incitamentsprogram. Viktigt här är att fastställa vad som är "god sed på aktiemarknaden". Det andra syftet är att ge en inblick i de mekanismer som medfört att bruket av dessa program blivit så vanligt förekommande samt påvisa möjligheter och risker med dessa instrument.
 
  © 2017 Jure AB