Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skriftserien Stiftelsen för börsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 12 Aktierelaterade incitamentsprogram — Interaktion mellan bolag, marknad & god sed
Hörnberg Johan, Rapp Magnus
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt
71 sid, 2002, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Nr. 11 Aktiemarknadsbolagens ansvar — enligt Stockholms Fondbörs inregistreringskontrakt och noteringsavtal
Jonsson Mikael
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt
113 sid, 2000, Pris: 326 SEK exkl. moms   

Nr. 10 Inlösen och återköp — en analys med utgångspunkt från det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet
Jonsson Claes
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt
69 sid, 1999, Pris: 226 SEK exkl. moms   

Nr. 10 Börsrättens flaggningsregler i ett internationellt perspektiv
Tjäder Helena
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt
92 sid, 1997  SLUT på förlag

Nr. 9 Kapitalanlegerschutz — ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Schweden
Svensson Tord
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt, Utländsk rätt
58 sid, 1994, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Nr. 8 Den svenska marknaden för aktielån och blankning
Ek Bengt-Göran, Peterson Ulf
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt
73 sid, 1994, Pris: 383 SEK exkl. moms   

Nr. 7 Insiderlagen
Nilsson Matts
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt
115 sid, 1994  SLUT på förlag

Nr. 6 Insiderspekulation på Stockholms fondbörs
Isaksson Anders
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt
106 sid, 1992  SLUT på förlag

Nr. 5 Fondkommissionärers skyldigheter — särskilt avseende lojalitetsplikten mot huvudmannen
Hed Irja
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
51 sid, 1993, Pris: 358 SEK exkl. moms   

Nr. 4 Styrelsens ansvar vid fientliga företagsförvärv — "vem försvarar företaget?" : en studie i ett internationellt perspektiv
Öster Anna
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt
87 sid, 1992  SLUT på förlag

Nr. 3 Värderingsproblematiken vid tvångsinlösen av aktier — en fallstudie
Bergman Erik, Hellner Peter
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt
125 sid, 1992  SLUT på förlag

Nr. 2 Leveraged buyouts — en bolagsrättslig probleminventering
Falkman Henric
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt
90 sid, 1992, Pris: 476 SEK exkl. moms   

Nr. 1 En inventering av skiljedomar sprungna ur särregeln (ABL 14:9, 3 st)
Berglund Petrus
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt
96 sid, 1992  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB