Inlösen och återköp
– en analys med utgångspunkt från det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet
   
 
Författare:Jonsson Claes
Titel:Inlösen och återköp – en analys med utgångspunkt från det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet
Utgivningsår:1999
Omfång:69 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230533
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skriftserien Stiftelsen för börsrätt nr. 10
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 226 SEK exkl. moms
Enligt gällande rätt är återköp av egna aktier inte tillåtet. Aktiebolagskommittén har dock föreslagit att detta skall tillåtas. Förslaget ger tyvärr inte någon ledning hur utbetalningarna förhåller sig till befintliga kapitalskyddsregler. Författaren menar att övervägande skäl talar för att behandla återköp på samma principiella sätt som inlösen. Andra lösningar är dock tänkbara. Här behandlas gällande rätt, aktiebolagskommitténs förslag och vilka effekter detta skulle få på övriga aktiebolagsrättsliga regler. Författaren pekar på ett antal problem som de nya reglerna skulle medföra och föreslår hur dessa skulle kunna behandlas.
 
  © 2017 Jure AB