Värderingsproblematiken vid tvångsinlösen av aktier
– en fallstudie
   
 
Författare:Bergman Erik , Hellner Peter
Titel:Värderingsproblematiken vid tvångsinlösen av aktier – en fallstudie
Utgivningsår:1992
Omfång:125 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175985543
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skriftserien Stiftelsen för börsrätt nr. 3
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 361 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB