Regeringens skrivelse 2017/18:101 Årsredovisning för staten 2017
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:101 Årsredovisning för staten 2017
Utgivningsår:2018
Omfång:310 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718101
Serie:Propositioner nr. 2017/18:101
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 250 SEK exkl. moms
I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2017. Skrivelsen omfattar en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt övriga finansiella befogenheter, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, utvecklingen av statsskulden, redovisning och riskanalys av statliga garantier och utlåning samt nationellt intygande och avgifter till och bidrag från EU. En sammanställning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen under året och regeringens åtgärder med anledning av dessa lämnas. Vidare redovisas myndigheter som fått en modifierad revisionsberättelse från Riksrevisionen och skälen för detta.
 
  © 2017 Jure AB