ESV EA 2018
– Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet
   
 
Titel:ESV EA 2018 – Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet
Utgivningsår:2018
Omfång:360 sid.
Förlag:ESV
ISBN:9789172493735
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 307 SEK exkl. moms
EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård.

Om EA-boken 2018

EA-boken 2018 innehåller ändringar i författningar och allmänna råd till och med F. 2017:1331.

I den nya versionen av EA-boken finns ändringar i
bland annat följande bestämmelser:

- Förordning om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (2002:831)
- Förordning om statliga utställningsgarantier (1998:200)
- Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).


Extra stöd i arbetet med tillämpningarna av de nya reglerna i FÅB

De nya reglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) syftar till att förbättra styrningen och uppföljningen av statens investeringar. I handledningen Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen finns mer information om hur de nya reglerna ska tillämpas. Det finns även tabeller för att underlätta arbetet med budgetunderlaget i en kompletterande Excel-fil.


Så markeras förändringarna

De ändringar som har gjorts i författningar och allmänna råd sedan föregående upplaga är markerade med streck i vänster marginal. Författningar och allmänna råd som i sin helhet är nya har dock inte markerats särskilt.

Det förekommer även ändringar i vissa tabeller, vilka av tekniska skäl inte har kunnat streckmarkeras.
 
  © 2017 Jure AB