Prop. 2017/18:301 Extra ändringsbudget för 2018
– Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018
   
 
Titel:Prop. 2017/18:301 Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:7 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718301
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:301
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag till ändrad utgiftsram och ändrade anslag för budgeten för 2018 i syfte att möjliggöra stöd till de djurägare inom lantbruket som drabbats av den extrema torkan 2018.

Ett särskilt stöd ska utgå till djurägare med nötkreatur och får inom lantbruket. Vidare tillförs medel för att tillfälligt sänka avgifterna för den offentliga kontroll som görs vid slakterier i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB