Digitalisering och styrning
   
 
Författare:Iveroth Einar , Lindvall Jan , Magnusson Johan
Titel:Digitalisering och styrning
Utgivningsår:2018
Omfång:424 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144117447
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Ekonomi

Pris: 447 SEK exkl. moms
Digital teknik förändrar i dag förutsättningarna för de flesta verksamheter. Det finns därför ett omfattande utvecklingsbehov på samhälls-, organisations- och individnivå. Denna bok ger både djup och bredd till de digitaliserings- och styrningsfrågor som berör dagens organisationer. Boken tar upp hur digitalisering påverkar såväl strategi som struktur och system, samt ger ett historiskt perspektiv på hur teknikutveckling påverkar dagens arbete. Avslutningsvis visar författarna hur digitalisering påverkar styrningen kopplat till specifika områden, såsom plattformar, prissättning, HRM och sociala medier.
 
  © 2017 Jure AB