Prop. 2018/19:2 Höständringsbudget för 2018
   
 
Titel:Prop. 2018/19:2 Höständringsbudget för 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:2
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 43 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2018.
 
  © 2017 Jure AB