Prop. 2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol
   
 
Titel:Prop. 2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol
Utgivningsår:2019
Omfång:156 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:81
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler. Förslagen medför att domstolarna kan genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.

Regeringen föreslår följande:

- Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska få större möjlighet att
delta genom videokonferens.
- Åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl.
- En part eller åhörare som utsätter en förhörsperson för påtryckningar ska kunna utvisas från rättssalen under ett förhör eller andra delar av ett sammanträde. En åhörare ska också i vissa fall kunna avvisas helt från domstolens lokaler.
- Förbudet mot att fotografera i rättssalen ska utvidgas så att det även gäller fotografering in i rättssalen och straffskalan för brott mot
förbudet ska skärpas.
- Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad.
- Ordföranden ska få en starkare roll och bättre förutsättningar att agera mot störningar.
- Säkerhetskontrollen ska bli effektivare genom att fler personer ska omfattas av den. Giltighetstiden för kontrollen förlängs dessutom till
sex månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB