SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd.
   
 
Titel:SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd.
Utgivningsår:2019
Omfång:350 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249192
Typ av verk:Lagförslag
Kommitte:Utredningen om belastningskontroll i arbetslivet (A 2018:02)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms
Betänkande från Utredningen om belastningskontroll i arbetslivet (A 2018:02)

Föreslår bl.a. ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser:

Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Ett sådant författningsstöd är nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot registerkontroll. Utredningen lämnar även vissa förslag om registerkontroll utanför arbetslivet. Förslagen i denna del berör Kriminalvården, som föreslås få kontrollera förekomst i belastningsregistret:

- dels vid inpassering i anstalt eller häkte,

- dels vid anlitandet av enskild för att bedriva verksamhet med halvvägshus eller hem för vårdvistelse.

Även de förslag som lämnas om registerkontroll av den som, utan att vara anställd, ska ingå eller ingår i ledningen i ett finansiellt företag är hänförligt till denna del.

Särskild utredare: Eric Leijonram
 
  © 2017 Jure AB