SOU 2019:20 Stärkt kompetens i vård och omsorg.
   
 
Titel:SOU 2019:20 Stärkt kompetens i vård och omsorg.
Utgivningsår:2019
Omfång:286 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249215
Typ av verk:Lagförslag
Kommitte:Utredningen Reglering av yrket undersköterska (S 2017:07)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms
Betänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska (S 2017:07)

Utredningens syfte är att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvalitet och säkerheten i hälso- och sjukvården.

En skyddad yrkestitel införs för undersköterskor, vilket är förslaget från utredningen. Det innebär att endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln undersköterska.

Vård- och omsorgsutbildningen kommer att bli mer sammanhållen och leda till en undersköterskeexamen enligt ett förslag från Skolverket. Utredningen föreslår därför att undersköterskeyrket kvalitetssäkras genom att den skyddade yrkestiteln undersköterska kopplas till den nya utbildningen. På så sätt blir det tydligt för arbetsgivare, patienter/brukare, andra yrkesgrupper inom vård och omsorg samt anhöriga vad en undersköterska har för kompetens. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Särskild utredare: Harriet Wallberg
 
  © 2017 Jure AB