SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering
– Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
   
 
Titel:SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
Utgivningsår:2019
Omfång:409 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249185
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om modersmål och studiehandledning och motsvarande skolformer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms
Utredningen föreslår bland annat:
- att modersmålsundervisningen ska regleras i timplanerna, vilket bland annat innebär att undervisningen knyts närmare skolans övriga verksamhet och att ämnet får en garanterad undervisningstid,
- att elever ska ha rätt att delta i modersmålsundervisning oavsett hur många elever det finns hos en huvudman som önskar modersmålsundervisning i språket,
- en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i grundskolan och motsvarande skolformer,
- ett uppdrag till Skolverket om att samordna och driva utvecklingen av studiehandledning på modersmålet.
 
  © 2017 Jure AB