SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken
   
 
Titel:SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken
Utgivningsår:2019
Omfång:304 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249246
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms
Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av rättigheter. Utredningen lyfter fram sju samhällsområden av särskild betydelse och hur funktionshinderspolitiken ska genomföras inom dessa, liksom i samhället i stort. För varje samhällsområde ska det finnas en myndighet med ett särskilt samordnande ansvar gentemot övriga samhället. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska ansvara för den övergripande uppföljningen och analysen.

Därutöver föreslås att:
- förordningen som styr myndigheternas ansvar för funktionshinderpolitiken skärps,
- principen om universell utformning – att göra rätt från början för att se till att alla kan använda samma saker och tjänster – ska vara vägledande,
- kunskapen om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska öka, bland annat genom ny officiell statistik,
- samt att en nationell samordnare tillsätts.
 
  © 2017 Jure AB