SOU 2019:37 Kontroller vid högskoleprovet
– ett lagförslag om åtgärder mot fusk
   
 
Titel:SOU 2019:37 Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk
Utgivningsår:2019
Omfång:288 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249512
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om fusk vid högskoleprovet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms
Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet. Huvudfrågan enligt direktiven är att ta ställning till om ett krav på kroppsvisitation vid högskoleprovet i syfte att förhindra användningen av otillåtna hjälpmedel kan utgöra en godtagbar begränsning av regeringsformens skydd mot kroppsvisitation samt internationella åtaganden såsom Europakonventionen.

Utredningen förslår en särskild lag om kontroll vid högskoleprovet som tillåter och reglerar villkoren samt det praktiska genomförandet för de olika kontrollformerna med mera.

Det övergripande ändamålet med kontrollverksamheten är att motverka förekomsten av fusk som sker genom användning av elektroniska hjälpmedel, varmed i lagen avses elektronisk utrustning som kan lagra, innehålla, sända eller ta emot information.
 
  © 2017 Jure AB