SOU 2019:39 En moderniserad radio- och tv-lag
   
 
Titel:SOU 2019:39 En moderniserad radio- och tv-lag
Utgivningsår:2019
Omfång:578 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249574
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:39
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms
Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Bland kapitelrubrikerna:

- Regleringen på radio- och tv-området
- Förutsättningar för samreglering och självreglering
videodelningsplattformstjänster
- Innehåll som uppmanar till våld, hat eller terroristbrott
- Skydd av minderåriga och krav på information
- Audiovisuella kommersiella meddelanden
- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- Främjande av europeiska produktioner
- Tillsynsmyndigheternas oberoende och effektiva överklagandemekanismer
- Översyn av radio- och tv-lagen utifrån ett nytt säkerhetsläge
- Tillståndsperioden för marksänd tv
- Sanktioner i radio- och tv-lagen

Särskild utredare: Maria Eka
 
  © 2017 Jure AB