Regeringens skrivelse 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019
Utgivningsår:2019
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920034
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:34
Ämnesord:Internationell rätt , Övrigt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019.
 
  © 2017 Jure AB