SOU 2019:52 Sverige och bankunionen.
– Betänkande från Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen (Fi 2017:10)
   
 
Titel:SOU 2019:52 Sverige och bankunionen. – Betänkande från Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen (Fi 2017:10)
Utgivningsår:2019
Omfång:521 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249888
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:52
Ämnesord:Offentlig rätt , Krediträtt , EU-rätt

Pris: 708 SEK exkl. moms
I betänkandet redovisas de för- och nackdelar samt risker som är förknippade med att delta i eller kvarstå utanför som utredningen har identifierat och analyserat. Utgångspunkten för utredningen har varit att Sverige inte har euron som valuta. Mot den bakgrunden har utredningen bedömt förutsättningarna för Sverige att delta i bankunionen på villkor likvärdiga de som medlemsstater som har euron som valuta åtnjuter. Utredningen har utgått från utvecklingen inom och erfarenheterna av bankunionen så här långt. Bankunionen har inte varit i funktion i mer än fem år. Uppdraget har därför förutsatt kvalificerade antaganden om den framtida utvecklingen inom såväl EU som Sverige.

Särskild utredare: Anna-Karin Jatko
 
  © 2017 Jure AB