SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning.
– Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)
   
 
Titel:SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. – Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)
Utgivningsår:2020
Omfång:602 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250037
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms
Utredningen föreslår bland annat att:

- Definitioner som rör konfession ska införas i skollagen. Begreppet konfessionella inslag bör definieras som inslag som innehåller bekännande eller förkunnande delar som tillhör en viss religion. Konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen. Icke-konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det inte får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen.

- Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning.

- Kraven på att deltagande är frivilligt ska skärpas. Huvudmannen ska försäkra sig om att vårdnadshavare och barn respektive elever är införstådda med att deltagandet i utbildningsmoment med konfessionella inslag är frivilligt.

- Ett etableringsstopp ska innebära att det efter ett visst datum inte ska lämnas godkännande till enskilda huvudmän som vill bedriva verksamheter med konfessionell inriktning. Befintliga verksamheter får finnas kvar under förutsättning att huvudmannen före den 1 juli 2023 dels har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning, dels faktiskt har påbörjat verksamheten och i den tagit emot elever för utbildning.
Särskild utredare: Lars Arrhenius
 
  © 2017 Jure AB