SOU 2019:57 Inkomstfördelningen 2035 vid olika scenarier.
– Bilaga 2 till Långtidsutredningen 2019 Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
   
 
Titel:SOU 2019:57 Inkomstfördelningen 2035 vid olika scenarier. – Bilaga 2 till Långtidsutredningen 2019 Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
Utgivningsår:2020
Omfång:134 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249956
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:57
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 233 SEK exkl. moms
Bilagan belyser konsekvenserna för inkomstfördelningen av det scenario av ekonomins utveckling som arbetats fram i Långtidsutredningens scenariobilaga. Här analyseras också effekterna av fyra alternativa utvecklingsscenarier:

- en införd riktålder för uttag av allmän inkomstpension,

- fortsatt hög tillväxt av kapitalvinster,

- ökad sysseslättning för utomeuropeiskt födda och

- en prisindexering av transfereringsinkomster.

Bilagan är sammanställd av tjänstemän på Finansdepartementet: Tomas Ekerby, Mårten Hultin & Per Olof Robling
 
  © 2017 Jure AB