SOU 2019:61 Sveriges ekonomi - utsikter till 2035.
– Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
   
 
Titel:SOU 2019:61 Sveriges ekonomi - utsikter till 2035. – Betänkande från Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
Utgivningsår:2020
Omfång:145 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250006
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:61
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 233 SEK exkl. moms
I den här bilagan till Långtidsutredningen (SOU 2019:65, se länk längre ned) beskrivs ett scenario för den makroekonomiska och offentligfinansiella utvecklingen till 2035.

Syftet är att ge en samlad bild av den ekonomiska utvecklingen de närmaste 15 åren som kan ligga till grund för diskussion och analys i Långtidsutredningens övriga delar.

Ett annat syfte är att identifiera och diskutera viktiga samhällsekonomiska utmaningar som beslutsfattare kommer att ställas inför under den aktuella tidsperioden.

Projektledare för bilagan: Jonas Norlin
 
  © 2017 Jure AB