Finansiell informationsgivning
– Kunskap för Swedsecs licensiering
   
 
Författare:Oxenstierna Gabriel
Titel:Finansiell informationsgivning – Kunskap för Swedsecs licensiering
Utgivningsår:2020
Omfång:304 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144136004
Typ av verk:Kommentar
Serie:Kunskap för Swedsecs licensiering
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 385 SEK exkl. moms
Boken Finansiell informationsgivning är framtagen för att passa de som i finansbranschen arbetar med informationsgivning inom placeringsområdet. Det är exempelvis personal inom kassa/kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker etc. som ger finansiell information till privatkunder eller mindre företagskunder, men där arbetsuppgifterna endast omfattar informationsgivning, inte rådgivning.

De som arbetar kundorienterat i finansbranschen måste ha goda kunskaper och vara kompetenta. I det formella regelverket ställs också explicita krav på kunskap och kompetens. Boken är särskilt framtagen för att ge dessa kunskaper och täcker de krav som ställs i Swedsecs licensieringstest för informationsgivare.

Boken ger vissa insikter inom makroekonomi och grundläggande finansiell ekonomi. Den behandlar en mängd olika typer av värdepapper, deras viktigaste kännetecken, egenskaper och risker samt hur de hanteras och omsätts. Den ger också goda kunskaper om lagar och regler runt finansmarknaderna.

Till Finansiell informationsgivning hör en digital version av boken. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.
 
  © 2017 Jure AB