Regeringens skrivelse 2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar
Utgivningsår:2020
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920072
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2019/20:72
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:72
Ämnesord:Marknadsföring , Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Drift och underhåll av statliga vägar (RiR 2019:24). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB