Ds 2020:18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål
   
 
Titel:Ds 2020:18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål
Utgivningsår:2020
Omfång:317 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250839
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:18
Ämnesord:Straffrätt , Familjerätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms
Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så långt att barnet olovligt förs bort eller hålls kvar av en av dem. Det är angeläget att det finns regler i EU som kan överbrygga de olikheter som finns mellan medlemsstaternas rättssystem och bidra till att tvister med en internationell anknytning kan lösas på ett förutsebart och effektivt sätt till barnets bästa. I juni 2019 antogs i EU en omarbetad Bryssel II-förordning, som gäller frågor om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn. Förordningen innehåller regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva en tvist med en internationell anknytning. Den innehåller också regler om erkännande och verkställighet av avgöranden i EU. Förordningen blir direkt tillämplig i Sverige och andra medlemsstater i EU, men kräver kompletterande svenska bestämmelser och författningsändringar. I Ds:n lämnas de författningsförslag som är lämpliga med anledning av förordningen.
 
  © 2017 Jure AB