SOU 2021:9 Vem kan man lita på?
– Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen
   
 
Titel:SOU 2021:9 Vem kan man lita på? – Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen
Utgivningsår:2021
Omfång:314 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500286
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:9
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms
Utredningen har i uppdrag att kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster samt lämna förslag på sådana åtgärder.

En slutsats som kan dras av kartläggningsarbetet är att det inte finns något isolerat värde i en ökad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen. Värdet av en ökad användning kommer i stället när betrodda tjänster utifrån verksamhetens behov används på ett ändamålsenligt sätt. Utredningens förslag i detta delbetänkande fokuserar därmed i stort på sådana åtgärder som leder till en enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen.
 
  © 2017 Jure AB