SOU 2021:31 Kontroller på väg
   
 
Titel:SOU 2021:31 Kontroller på väg
Utgivningsår:2021
Omfång:447 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152500866
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:31
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms
Uppdraget har varit att lämna förslag som leder till effektivare kontroller och till ett sanktionssystem som får fler inom yrkestrafiken på väg att följa reglerna på området. Det övergripande syftet är att främja brottsbekämpningen och trafiksäkerheten samt åstadkomma en god social situation för förare och en sund konkurrens inom yrkestrafiken på väg.

I enlighet med direktivet lämnar vi förslag
inom följande fyra områden.

- En samlad organisation och åtgärder för en effektiv kontroll av
yrkestrafiken.

- Sanktionsväxling inom yrkestrafikområdet.

- Sållningsprov för narkotika i trafiken, det vill säga ett rutinmässigt
prov utan krav på misstanke om brott.

- Trafiksäkerhetskontrollanter som utför nykterhetskontroller.

De första två områdena är avgränsade till yrkestrafiken medan de två
andra omfattar all trafik på väg.
 
  © 2017 Jure AB