SOU 2021:35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
– Betänkande av Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring.
   
 
Titel:SOU 2021:35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring – Betänkande av Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring.
Utgivningsår:2021
Omfång:522 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152500965
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:35
Ämnesord:Processrätt

Pris: 788 SEK exkl. moms
Utredningens uppdrag har, i huvudsak, varit att:

- överväga ändringar av straffbestämmelserna för mened, övergrepp i rättssak och skyddande av brottsling och lämna förslag som sammantaget innebär en höjd straffnivå för brotten samt överväga behovet av ändringar när det gäller vittnesuppgifter som lämnas under förundersökningen,

- analysera om det finns ett behov av och är lämpligt att införa en möjlighet till strafflindring för den som medverkar till utredning av någon annans brottslighet,

- analysera om det finns ett behov av och är lämpligt att införa en möjlighet att vittna anonymt, och

- föreslå åtgärder för att förbättra stödet till vittnen och överväga åtgärder för att stärka skyddet av vittnen.
 
  © 2017 Jure AB