Redovisning i bolag och koncerner
   
 
Författare:Lönnqvist Rune , Brännström Daniel
Titel:Redovisning i bolag och koncerner
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:440 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144160320
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 483 SEK exkl. moms
Redovisning är något som förekommer i varje bolag, vare sig litet eller stort. Detsamma gäller såväl ett enskilt bolag som en koncern.

De grundläggande begrepp och samband som förekommer inom redovisningen är emellertid oberoende av bolagets storlek och om objektet är ett enskilt bolag eller en koncern. De är snarast ett uttryck för en systematik som utvecklats inom området. Den teknik och praxis för redovisningens utformning som gäller idag har utvecklats under lång tid, men är också ett område som i stor utsträckning är lagreglerat. Samtidigt är det kanske smalsynt att se redovisning som ett område, då det omfattar både löpande bokföring av affärshändelser och periodisk avstämning i form av bokslut och årsredovisning.

Författarnas ambition är att ge läsaren kunskaper och verktyg för att dels förstå och kunna tillämpa löpande bokföring av händelser i bolag som utgör grunden i bolagens produktion av redovisning, dels kunna tolka och analysera ett bolags årsredovisning som i grunden bygger på bokföring. I syfte att tydliggöra vad som styr dessa områden av redovisningen utgör bokföringslagen och års­redovisningslagen det skelett som bokens struktur bygger på, vilka sedan kompletteras med den styrande reglering och normgivning som är dominerande i Sverige. Dessa två delar föregås av en grundläggande genomgång av redovisningens och bokföringens grunder och åtföljs av en genomgång av räkenskapsanalys.

Boken är avsedd för introduktionskurser inom redovisning på universitetsnivå. Den är indelad i fyra delar där den första delen kan läsas översiktligt om läsaren har grundläggande kunskap om ekonomiska begrepp och samband för att fokusera på fördjupningen i de tre följande delarna.
 
  © 2017 Jure AB