SOU 2022:49 Ändrade regler för vattenskotrar
   
 
Titel:SOU 2022:49 Ändrade regler för vattenskotrar
Utgivningsår:2022
Omfång:320 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504703
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:49
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 316 SEK exkl. moms
Utredningens uppdrag har varit att se över hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras.

Utredningens uppdrag omfattade följande huvudfrågor:

- Analys av hur användningen av vattenskotrar och andra vatten-farkoster med liknande störningsbild bör regleras i syfte att för-hindra oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

- Analys av och vid behov förslag om lämpliga och effektiva sanktioner för att förhindra att sådana farkoster medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

- Analys av och vid behov förslag om hur en effektiv och ändamåls-enlig tillsyn och kontroll av regelverket kan uppnås och under detta arbete särskilt beakta myndigheters befintliga befogenheter och behov.

I uppdraget låg att ta hänsyn till myndigheters och organisationers behov att använda de aktuella farkosterna i samhällsviktig verksamhet, och att förslagen ska vara så teknik- och farkostneutrala som möjligt.
 
  © 2017 Jure AB