Att lyckas med förvärv och fusioner
– en modell för att undvika kulturkrockar
   
 
Författare:Landin Almhagen Birgitta , Richter Hans
Titel: Att lyckas med förvärv och fusioner – en modell för att undvika kulturkrockar
Utgivningsår:2022
Omfång:269 sid.
Förlag:Ekerlids
ISBN:9789189323636
Ämnesord:Övrigt , Allmänna verk och samlingsverk , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 308 SEK exkl. moms
Det är förhållandevis få förvärv och fusioner som uppnår förväntade mål och integrationsfördelar. Forsknings- och konsultrapporter visar att mellan 60 och 70 procent av förvärv och fusioner misslyckas. Orsakerna till misslyckanden är många men ett skäl som ofta framkommer är att man inte tar hänsyn till kulturella skillnader mellan de inblandade företagen och organisationerna. Kulturkrockar förstör stora värden.

För att få en helhetssyn på företaget som ska förvärvas ger boken komplement till de analyser som vanligtvis genomförs i finansiell och juridisk due diligence med en modell för kulturell due diligence som belyser och beskriver kulturella värden och skillnader mellan förvärvare och målföretag. Modellen utvärderar även om det finns risk för kulturkrockar vid ett eventuellt samgående, och hur man motverkar dessa. Boken ger läsaren flera verktyg som ökar möjligheten att lyckas vid ett förvärv eller en fusion, vare sig man befinner sig på den förvärvande eller säljande sidan. Verktygen är även användbara vid större och mindre omorganisationer och förändringar. E

Eftersom stora värden står på spel och risken för misslyckande är hög har alla som ska genomföra förvärv eller fusioner nytta av boken: företagsledare, chefer på alla nivåer, konsulter särskilt inom management och corporate finance jurister och revisorer. Bokens innehåll är också av värde för aktieägare, kunder, personal, finansiärer, leverantörer och studenter som studerar ämnet. Birgitta Landin Almhagen, personalvetare och ekonom har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i storföretag och arbetat med affärsutveckling och förändringsarbete Hans Richter är ekonom med bred erfarenhet från ledande befattningar i små och medelstora företag. Arbetar som rådgivare vid omstruktureringar samt föreläser vid högskola och privata utbildningsföretag
 
  © 2017 Jure AB