SOU 2023:7 På egna ben - Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden
   
 
Titel:SOU 2023:7 På egna ben - Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden
Utgivningsår:2023
Omfång:198 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505465
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2023:7
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 259 SEK exkl. moms
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har under åtta års tid haft regeringens uppdrag att främja samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, bland annat genom utveckling av nya samverkansformer. Syftet har varit att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.
 
  © 2017 Jure AB