Bolån
– Kunskap för Swedsecs licensiering
   
 
Författare:Ridder Anette
Titel:Bolån – Kunskap för Swedsecs licensiering
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:247 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144157757
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 493 SEK exkl. moms
Bolånekostnader är ofta en stor del av människors ekonomi. Därför är bolånerådgivning viktigt såväl för den enskilda bostadsköparen som för samhället i stort. År 2016 kom en ny lag om verksamhet med bostadskrediter, och numera ska bolånerådgivare licensieras hos SwedSec för att säkerställa en branschgemensam kompetens och öka konsumentskyddet.

Bolån ger kunskaper motsvarande SwedSecs kunskapskrav för bolånelicens och syftar till att bolånerådgivare ska förstå hur privatpersoners ekonomi, i olika livssituationer, påverkas av ett bostadsköp. Boken ger en överskådlig och pedagogisk beskrivning av vad ett bolån innebär och innehåller allt som en rådgivare behöver för att kunna ge sina kunder en god bolånerådgivning.

Denna tredje upplaga är uppdaterad med bland annat de nya reglerna för uppskov av beskattning av kapitalvinst vid försäljning av bostad.

Tillgång till en digital version av boken ingår. Den nås med hjälp av en kod på omslagets insida.
 
  © 2017 Jure AB