Juridik i kommunala bolag
– En praktisk guide
   
 
Författare:Adrell Roland , Moldén Robert
Titel:Juridik i kommunala bolag – En praktisk guide
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:334 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026822
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 567 SEK exkl. moms
De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en praktisk guide för dig som arbetar inom kommun, region eller ett kommunalt bolag.

Under de fem år som gått sedan andra upplagan av boken publicerades har det skett en hel del lagändringar, inte minst i de rättsområden som är kopplade till EU-rätten såsom upphandlings- och konkurrensrätten samt regelverket kring Dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver omfattande uppdateringar av de befintliga kapitlen innehåller den tredje upplagan flera helt nya avsnitt. Bland dessa kan särskilt nämnas avsnitt 1.5 om den nya säkerhetsskyddslagen, som mot bakgrund av Europas nuvarande säkerhetsläge förväntas få en hög prioritet i kommuner och dess bolag under lång tid framåt. Av stor praktisk betydelse för hur juridik i kommunala bolag kommer att hanteras framöver är också de nyligen genomförda ändringarna avseende upphandling av juridiska tjänster som presenteras i avsnitt 10.9.
 
  © 2017 Jure AB