Brå Rapport 2023:13 Barn och unga i kriminella nätverk
– En studie av inträde, brott, villkor och utträde
   
 
Titel: Brå Rapport 2023:13 Barn och unga i kriminella nätverk – En studie av inträde, brott, villkor och utträde
Utgivningsår:2024
Omfång:153 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599636
Serie:Brå Rapport 2023
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Fastighetsrätt

Pris: 258 SEK exkl. moms
Hur kommer barn och unga in i kriminella nätverk? Vilka brott och andra sysslor utförs av yngre och varför? Hur styrs och avancerar barn och unga inom nätverken? Och vilka möjligheter har barn och unga att lämna kriminella nätverk?

Rapporten visar att de ekonomiska drivkrafterna inom narkotikahandeln spelar en väsentlig roll för inflödet av barn och unga i kriminella nätverk. Nätverken består av hierarkiska åldersskikt där det vanligaste sättet att själv avancera är att utnyttja och styra över ”egna yngre”. Därför är det ofta ett något äldre barn (i åldern 15–20 år) som involverar yngre barn (i åldern 12–15 år). Nätverkens närvaro och synlighet i utsatta områden och på sociala medier möjliggör kontakterna.

Under senare år har frågan om barn och ungas koppling till kriminella nätverk fått ett allt större fokus medialt och politiskt. Brottsförebyggande rådet (Brå) har på uppdrag av regeringen undersökt relationerna mellan äldre och yngre i kriminella nätverk. Studien bygger främst på intervjuer med personer med egen erfarenhet av att själva involveras som barn eller som själva har involverat barn i kriminella nätverk, samt underlag från rättsväsendets myndigheter. Rapporten riktar sig främst till regering och riksdag, myndigheter inom rättsväsendet samt organisationer och yrkesgrupper som arbetar för att minska inflödet av barn till kriminella miljöer.
 
  © 2017 Jure AB