Ds 2001:29 Nice-fördraget
– EU:s regeringskonferens 2000
   
 
Titel:Ds 2001:29 Nice-fördraget – EU:s regeringskonferens 2000
Anmärkning:Se även bilagedel. Prop. 2001/02:8.
Utgivningsår:2001
Omfång:172 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214768
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:29
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 138 SEK exkl. moms
Ett nytt EU-fördrag undertecknades av medlemsstaterna vid regeringskonferensen i Nice den 26 februari 2001. Här redovisas genomförandet och resultatet av denna regeringskonferens. Dessutom presenteras ett författningsförslag som skall ligga till grund för Sveriges ratificiering.
 
  © 2017 Jure AB