Ds 2001:29 Nice-fördraget - bilagor
– EU:s regeringskonferens 2000
   
 
Titel:Ds 2001:29 Nice-fördraget - bilagor – EU:s regeringskonferens 2000
Anmärkning:Prop. 2001/02:8
Utgivningsår:2001
Omfång:200 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214776
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:29
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 138 SEK exkl. moms
Bilagedelen till promemorian innehåller tre bilagor:

1. Nicefördraget.
2. Protokoll som regeringskonferensen beslutade:
- Protokoll om utvidgningen av Europeiska unionen.
- Protokoll om domstolens stadga.
- Protokoll om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden.
- Protokoll om artikel 67 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
3. Regeringskonferensens slutakt och de förklaringar som har fogats till slutakten.
 
  © 2017 Jure AB