Ds 2002:42 Redovisning och värdering av finansiella instrument
   
 
Titel:Ds 2002:42 Redovisning och värdering av finansiella instrument
Anmärkning:Ds 2002:61, prop. 2002/03:121 och prop. 2003/04:28.
Utgivningsår:2002
Omfång:86 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217384
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:42
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 124 SEK exkl. moms
Promemorian innehåller förslag till lagändringar för genomförandet av det EG-direktiv om värdering och redovisning av finansiella instrument som antogs i maj 2001. Förslaget innefattar bl.a. nya värderingsbestämmelser och nya krav på tilläggsupplysningar.
 
  © 2017 Jure AB