Samtal som utvecklar
– En handbok för chefer och medarbetare. Om viljan att förstå och göra sig förstådd
   
 
Författare:Ronthy-Östberg Marika , Rosendahl Suzanne
Titel:Samtal som utvecklar – En handbok för chefer och medarbetare. Om viljan att förstå och göra sig förstådd
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:1999
Omfång:157 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147045841
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Övrigt , Organisation och ledarskap

Pris: 385 SEK exkl. moms
Detta är en praktisk handbok om samtalets unika möjlighet att förändra, skapa samförstånd och växtkraft hos såväl individer som organisationer. Boken vänder sig till chefer med personalansvar men kan även läsas av medarbetare och andra som vill utvecklas i konsten att samtala.

Första delen av boken tar upp vad som kännetecknar ett lyckat samtal. Den andra beskriver utvecklingssamtalet – det planerade, strukturerade arbetssamtalet mellan chef och medarbetare.
 
  © 2017 Jure AB