SOU 2002:96 Allmänhetens tillgång till EU-relaterad information
   
 
Titel:SOU 2002:96 Allmänhetens tillgång till EU-relaterad information
Utgivningsår:2002
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217775
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-relaterad information
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:96
Ämnesord:Övrigt

Pris: 168 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslås en fortsatt och utvecklad verksamhet för EU-upplysningen som riksdagen svarat för sedan år 1996. Arbetet som vägvisare till olika myndigheter och organisationer som har ansvar för eller kan ge upplysning i en EU-fråga ska prioriteras. Vidare föreslås en EU-webb för Regeringskansliet. På denna webbplats skall löpande information om svenska ståndpunkter i EU-sammanhang, dagordningar för ministerrådet och andra dokument publiceras i likhet med vad som skedde under det svenska ordförandeskapet (eu2001.se).
 
  © 2017 Jure AB