Ds 2002:67 Sveriges tillträde till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption m.m.
   
 
Titel:Ds 2002:67 Sveriges tillträde till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption m.m.
Anmärkning:Se prop. 2003/04:70.
Utgivningsår:2002
Omfång:78 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218275
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:67
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 124 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås att Sverige antar en konvention om bl.a. mutbrott. Regler införs i brottsbalken som gör det straffbart för t.ex. utländska ministrar, parlamentsledamöter och domare att låta sig mutas i Sverige. Samtidigt föreslås att relgerna om mutbrott avskaffas när det gäller ledamöter i styrelser och andra organ inom Svenska kyrkan.
 
  © 2017 Jure AB