Ds 2003:15 Europabolag
   
 
Titel:Ds 2003:15 Europabolag
Anmärkning:Prop. 2003/04:112 och prop. 2003/04:134.
Utgivningsår:2003
Omfång:240 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219832
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:15
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 165 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås en lag om europabolag med kompletterande regler till EG:s förordning 2157/2001. Den innehåller också förslag till bestämmelser för europabolag som tillämpar en s.k. dualistisk organisationsstruktur samt om vad som skall gälla om ett europabolag vill flytta sitt säte från Sverige till en annan medlemsstat. I promemorian behandlas dock inte frågan om beskattning eller arbetstagarinflytande.
 
  © 2017 Jure AB